Werkwijze Ferrmons Advocatenkantoor

  1. Voor en tijdens elke opdracht dient de behandelende advocaat van Ferrmons Advocatenkantoor te onderzoeken of de juridische dienstverlening niet strekt tot handelingen die in strijd zijn met normen op basis waarvan de behandelende advocaat op grond van de gedragsregels en verordeningen zich aan dient te houden.
  2. De behandelende advocaat van Ferrmons Advocatenkantoor waakt ervoor opdrachten aan te nemen die tot voorbereiding, ondersteuning of afscherming van onwettige activiteiten kunnen leiden. Hiervoor dient de behandelende advocaat onderzoek naar te verrichten.
  3. Indien de opdracht door de behandelende advocaat van Ferrmons Advocatenkantoor wordt aanvaard zal de behandelende advocaat aan cliënt de nodige informatie verstrekken op grond van de Voda. De gegevens en stukken van cliënt en de wederpartij worden zorgvuldig bij elke nieuwe zaak in het softwareprogramma BaseNet ingevoerd en bijgehouden teneinde belangenverstrengeling te voorkomen. In geval van een rechtspersoon zal een uittreksel van de Kamer van Koophandel worden opgevraagd en in het dossier worden bewaard.
  4. Met betrekking tot afhandeling van derdengelden hanteert Ferrmons Advocatenkantoor de overeengekomen schriftelijke richtlijnen met de ING Bank. Een kopie van deze overeenkomst is ten kantore van Ferrmons Advocatenkantoor ter inzage beschikbaar.
  5. Ferrmons Advocatenkantoor heeft haar kantoor dusdanig ingericht dat het aan de vereisten van artikel 7 en 8 Regeling Vakbekwaamheid voldoet.
  6. Bij elke opdrachtbevestiging ontvangt de cliënt een kopie van de Algemene Voorwaarden en Interne Klachtenregeling van Ferrmons Advocatenkantoor.
  7. De AVG is binnen Ferrmons Advocatenkantoor ten aanzien van haar cliënten en contractspartijen geïmplementeerd.
  8. Ferrmons Advocatenkantoor hanteert een intern AVG-beleid ten aanzien van privacy gegevens.

 

Ferrmons Advocatenkantoor