• Home
  • Bedrijfsadvies

Bedrijfsadvies


Juridisch advies

Indien, na bestudering van uw dossier blijkt dat een kostbare en tijdrovende procedure niet uw belang dient, kan Ferrmons Advocatenkantoor aan de onderhandelingstafel optreden als uw dealmaker.
Bij het starten van een juridische procedure komt u “goed beslagen ten ijs” met een strategisch opgebouwd dossier. Ferrmons Advocatenkantoor begeleidt u zorgvuldig in dit proces.

Preventie faillissement

In verband met een dreigend faillissement is het raadzaam om tijdig juridisch advies in te winnen. Ferrmons Advocatenkantoor adviseert u o.a. inzake het veilig stellen van gezonde bedrijfsonderdelen, doorstartmogelijkheden, onderhandelingen met crediteuren, (selectieve) betalingen, financieringen, zekerheden en advies omtrent toelating tot de wettelijke schuldsanering.

Quick Scan

Mede in verband met complexe en steeds wijzigende regelgeving, is een Quick Scan bij uitstek een middel om eventuele “gaten” binnen uw onderneming op te vullen en contracten te updaten.

In het kader van een Quick Scan worden statuten, arbeidsovereenkomsten, debiteurenbeleid en contracten met leveranciers, afnemers, verzekeringsovereenkomsten en overige juridische aspecten beoordeeld, en zo nodig van commentaar voorzien.

Indien specialistische vakkennis is vereist, zal Ferrmons Advocatenkantoor gebruik maken van haar uitgebreide professionele netwerk. Hierbij kunt u denken aan: accountants, belastingadviseurs, IT-auditors, notarissen, advocaten en overige experts. Deze deskundigen werken in een multidisciplinair verband voor een gezamenlijke opdrachtgever.