Disclaimer

Algemeen

Ferrmons Advocatenkantoor heeft haar website ingericht als service naar cliënten, en overige relaties. Wanneer u de sites bezoekt, bevestigt u dat u kennis heeft genomen van de hieronder vermelde voorwaarden en dat u hiermee akkoord gaat.

Copyright

Alles wat op deze sites vermeld staat is onderhevig aan intellectuele eigendomsrechten van Ferrmons Advocatenkantoor of de oorspronkelijk maker van het materiaal. Hierbij kunt u o.a. denken aan tekeningen, logo's, foto's, teksten en de grafische vormgeving van de website. Ter bescherming van de belangen van Ferrmons Advocatenkantoor en derden staat het u niet vrij materiaal van deze sites te bekijken, te downloaden, te kopiëren, af te drukken en te distribueren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ferrmons Advocatenkantoor of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Hoewel het nauwkeurige verstrekken van informatie op deze website een doelstelling van Ferrmons Advocatenkantoor is, aanvaarden wij op geen enkel moment de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid ervan. De informatie op deze sites kan mogelijk niet meer actueel zijn. Ferrmons Advocatenkantoor is niet verplicht deze actueel te houden. Ferrmons Advocatenkantoor garandeert niet dat deze internetsite foutloos en ononderbroken zal functioneren.

Ferrmons Advocatenkantoor behoudt zich het recht voor om op elk moment, zonder de bezoeker hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen, de informatie welke is weergegeven op deze sites te wijzigen. De gegevens op deze sites zijn bedoeld om de gebruiker algemene informatie te verschaffen over Ferrmons Advocatenkantoor en vormt geen enkele waarborg. Ferrmons Advocatenkantoor wijst in deze alle garanties, in welke vorm dan ook, af.

Ferrmons Advocatenkantoor is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit het gebruik dan wel het niet kunnen gebruiken van de informatie op deze sites, ook al is Ferrmons Advocatenkantoor op de hoogte gebracht van de mogelijkheid hiervan.

Hyperlinks

De sites kunnen hyperlinks bevatten naar sites van derden. Ferrmons Advocatenkantoor biedt u deze mogelijkheid zuiver en alleen aan voor uw gemak. Ferrmons Advocatenkantoor is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die sites noch voor het materiaal dat u mogelijkerwijs op die sites kunt downloaden, bovendien kunnen voor die sites afwijkende voorwaarden gelden.

Goed gebruik van deze website

Het is verboden onwettig, bedreigend, aanstootgevend, lasterlijk of anderszins kwetsend materiaal op de sites te plaatsen of via deze website te versturen. Tevens is het niet toegestaan van deze sites gebruik te maken op een manier die andere gebruikers zou kunnen hinderen of anderszins de goede werking van deze website en de hier achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten.


Privacy Statement

Ferrmons Advocatenkantoor verbindt zich ertoe de privacy van alle gebruikers van deze website te waarborgen. Ferrmons Advocatenkantoor houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden tenzij wij daartoe gehouden zijn op grond van de wet, rechterlijke uitspraak of met uw uitdrukkelijke toestemming.

Ferrmons Advocatenkantoor kan de door de gebruiker achtergelaten informatie uitwisselen of gebruiken ten behoeve van haar bedrijfsvoering. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, met het doel om u bijvoorbeeld diensten aan te bieden of wijzigingen door te geven waarop u prijs zou kunnen stellen.

Alle informatie die door de gebruiker op deze websites wordt geplaatst of achtergelaten, wordt als niet-vertrouwelijk en niet-eigen beschouwd. Als de gebruiker informatie op deze website achterlaat welke een persoonlijk karakter heeft, geeft de gebruiker zijn akkoord dat Ferrmons Advocatenkantoor deze informatie voor eigen bedrijfsdoeleinden mag gebruiken.

Teneinde de website te verbeteren maakt Ferrmons Advocatenkantoor gebruik van cookies. Als u geen prijs stelt op het gebruik van cookies kunt u de instellingen op uw browser wijzigen om cookies te weigeren.