• Home
  • Voorkeursadvocaat

Voorkeursadvocaat

Als u bent verzekerd voor rechtsbijstand kunt u in geval van een procedure aanspraak maken op vergoeding door uw rechtsbijstandsverzekeraar van de kosten van de door u zelf gekozen voorkeursadvocaat. Dit geldt niet alleen voor gerechtelijke procedures waarvoor verplichte rechtsbijstand door een advocaat is voorgeschreven, maar ook voor procedures bij de kantonrechter. Het Europese Hof van Justitie heeft dit in 2013 bepaald.

De vergoeding van advocaatkosten door de rechtsbijstandsverzekeraar is niet onbeperkt. Volgens het Europese Hof van Justitie kunnen daaraan grenzen worden gesteld. De meeste verzekeringen spreken daarom een maximumvergoeding per procedure af. Overleg altijd eerst met uw verzekering voordat u een voorkeursadvocaat inschakelt.

Mevrouw mr. T. Demirdag treedt regelmatig op als voorkeursadvocaat. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor.