• Home
  • Nieuws
  • Mr. T Demirdag wint Hoger Beroep toelating WSNP bij het Hof Arnhem- Leeuwarden.

Mr. T Demirdag wint Hoger Beroep toelating WSNP bij het Hof Arnhem- Leeuwarden.

bloemetje

De rechtbank Overijssel heeft een echtpaar de toegang tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen ontzegd.

Ferrmons heeft namens het echtpaar hoger beroep ingesteld bij het Hof te Arnhem door een beroep te doen op de zogeheten “hardheidsclausule”.

Een hardheidsclausule is een clausule in de WSNP op grond waarvan een bepaling geheel of gedeeltelijk buiten toepassing kan worden gelaten als de toepassing ervan zou leiden tot uitzonderlijk onbillijke of onredelijke gevolgen.

Nu het Hof dit beroep gegrond heeft verklaard , krijgt het echtpaar en diens kinderen een kans om over drie jaar met een “schone lei” te beginnen en hierdoor is met name voor de kinderen in het gezin veel narigheid voorkomen .